Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Strona główna > Studenci > Dziekanat > Pracownicy dziekanatu

Pracownicy dziekanatu

mgr Marta Bielawska-Wawryło

marta.bielawska-wawrylo@uwr.edu.pl

tel: 71 375 52 66 | pokój: 36

Zakres spraw:
 • Studia doktoranckie, szkoła doktorska

Monika Ilnicka

monika.ilnicka@uwr.edu.pl

tel: 71 375 52 05 | pokój: 36

Zakres spraw:
 • Politologia, studia stacjonarne I stopnia
 • Socjologia  niestacjonarne
 • Socjologia - studia stacjonarne I i II stopnia

mgr Magdalena Kalinowska-Pudełko

magdalena.kalinowska-pudelko@uwr.edu.pl

tel: 71 375 52 99 | pokój: 34

Zakres spraw:
 • Socjologia ekonomiczna studia II stopnia
 • Zarządzanie projektami społecznymi I stopnia niestacjonarne
 • Stypendia socjalne, naukowe, zapomogi, stypendia dla osób niepełnosprawnych

mgr Michalina Marciniak

michalina.marciniak@uwr.edu.pl

tel: 71 375 53 00 | pokój: 34

Zakres spraw:
 • Stypendia socjalne, naukowe, zapomogi, stypendia dla osób niepełnosprawnych
 • Dyplomacja europejska, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

mgr Karolina Nestor

karolina.nestor@uwr.edu.pl

tel: 71 375 52 00 | pokój: 35

Zakres spraw:
 • Bezpieczeństwo narodowe, studia I stopnia
 • Socjologia ekonomiczna, studia I stopnia

Krystyna Rychter

krystyna.rychter@uwr.edu.pl

tel: 375-52-03 | pokój: 35

Zakres spraw:
 • Stosunki międzynarodowe - studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
 • Zarządzanie projektami społecznymi - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Prowadzenie ubezpieczeń do NFZ dla osób, które ukończyły 26 lat oraz dla cudzoziemców

mgr Żaneta Sapieja

zaneta.sapieja@uwr.edu.pl

tel: 71 375 50 46 | pokój: 36

Zakres spraw:
 • Europeistyka, studia I i II stopnia
 • zarządzanie projektami społecznymi stacjonarne I stopnia
 • Socjologia - Intercultural mediation oraz MITRA w języku angielskim
 • Political science - studia I i II stopnia w języku angielskim

mgr Klaudia Materny - Ulejczyk

tel: 71 375 52 66 | pokój: 36

Zakres spraw:
 • urlop

mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak

agnieszka.wawrzyniak@uwr.edu.pl

tel: 375-52-65 | pokój: 28

Zakres spraw:
 • Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Filozofia - studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
 • Global Communication - studia II stopnia

mgr Irena Wojtowicz-Wdowiak

irena.wojtowicz-wdowiak@uwr.edu.pl

tel: 71 375 50 86 | pokój: 35

Funkcje:
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • Praca socjalna, studia II stopnia 
 • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa, studia II stopnia
 • Socjologia grup dyspozycyjnych, studia I i II stopnia
 • Prowadzenie ubezpieczeń do NFZ dla osób, które ukończyły 26 lat oraz dla cudzoziemców

mgr Agata Wolna

agata.wolna@uwr.edu.pl

tel: 71 375 50 98 | pokój: 36

Funkcje:
 • International relations - studia I i II stopnia w języku angielskim
 • Zarzadzanie migracjami, studia I stopnia

mgr Alicja Woźniak

alicja.wozniak@uwr.edu.pl

tel: 71 375 52 98 | pokój: 34

Funkcje:
 • Praca socjalna - studia stacjonarne I stopnia
 • Politologia - studia stacjonarne II stopnia
 • Stypendia socjalne, naukowe, zapomogi, stypendia dla osób niepełnosprawnych