Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Strona główna > Studenci > Rejestracja prac dyplomowych

Rejestracja prac dyplomowych

Procedura przystąpienia do egzaminu dyplomowego 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych egzaminy dyplomowe powinny odbywać się w formie zdalnej.

Procedura dyplomowania 

Student składa pracę w formie elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w regulacjach wewnętrznych dotyczących procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.

Student  dostarcza pracę dyplomową do Dziekanatu w formie papierowej na 7 dni przed egzaminem dyplomowym.

Jeden egzemplarz pracy dyplomowej drukowanej wraz z załącznikami (drukowane dwustronnie z systemu APD wraz z numerami kontrolnymi stron przydzielonymi przez system APD, czcionką nie większą niż 12, z odstępami między wierszami nie większymi niż 1,5), powinien być oprawiony w cienki karton i papierowy grzbiet w kolorze fioletowym.

Wraz z pracą dyplomową należy złożyć podpisane i trwale złączone z pracą oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej oraz potwierdza w składanym oświadczeniu, że treść pracy dyplomowej załączona w wersji elektronicznej w APD, jest identyczna z jej wersją drukowaną.

Przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego student składa w Dziekanacie:

Studenci piszący pracę magisterską w języku obcym

Na końcu egzemplarza archiwalnego należy umieścić załącznik zawierający streszczenie pracy w języku polskim.

Wzory formularzy niezbędnych przy rejestracji pracy dyplomowej