Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Strona główna > Studia > ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA II stopnia stacjonarne

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA, II stopnia stacjonarne

Ten nowy interdyscyplinarny kierunek studiów korzysta z dorobku takich nauk, jak ekonomia, politologia, prawo czy socjologia. Powstał on dzięki konsultacjom ze specjalistami ze sfery gospodarki, przedstawicielami samorządu i organów państwa, współtworzącymi Radę Interesariuszy, powołaną przy Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zadaniem jest pomoc w dostosowywaniu programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Program studiów ma specjalistyczny i nowoczesny charakter: uwzględnia zarówno najnowszy dorobek badań nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, jak i trendy ewolucyjne oraz zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa i związane z tym potrzeby, wyzwania i zagrożenia na poziomie lokalnym, regionalnym i uniwersalnym. Jako student poznasz współczesne i dynamiczne rozumienie bezpieczeństwa państwa. Pomogą Ci w tym przedmioty ogólne poświęcone analizie różnych wymiarów bezpieczeństwa, od ekonomicznego, społecznego, energetycznego poprzez kulturowe i ekologiczne, aż po technobezpieczeństwo.   Ponadto zdobędziesz wiedzę z zakresu szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski oraz struktur sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa wewnętrznego. Będziesz potrafił identyfikować zagrożenia dla bezpieczeństwa współczesnego państwa, dzięki przedmiotom z zakresu konfliktów społecznych, terroryzmu czy źródeł konfliktów o charakterze międzynarodowym. Jako student będziesz mógł także wybrać w toku studiów przedmioty poświęcone konfliktom etnicznym w wybranych obszarach świata, współpracy międzynarodowej policji i służb specjalnych, faszyzmowi i neofaszyzmowi oraz polityce kryminalnej. Zdobędziesz umiejętność praktycznego zarządzania bezpieczeństwem państwa, w tym m.in. decydowania w warunkach zagrożeń i prowadzenia komunikacji strategicznej. Poznasz również rodzaje zagrożeń, mechanizmy ich identyfikacji, ich wzajemną korelację oraz możliwości zmniejszania prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Podczas studiów będziesz mógł uczestniczyć zarówno w międzynarodowych, jak i krajowych formach mobilności (m.in. Erasmus + i CEEPUS).   Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w instytucjach realizujących zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym i narodowym: w administracji publicznej, służbach mundurowych, organizacjach rządowych i pozarządowych, a także podmiotach prywatnych współpracujących ze sferą publiczną i instytucjami państwowymi.