Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Strona główna > Wydział > Wydarzenia > Lewica po neoliberalizmie

Lewica po neoliberalizmie

CELE SYMPOZJUM

Celem sympozjum jest skonkretyzowany opis trendów, sił oraz procesów, które działają w okresie schyłkowym doktryny zwanej neoliberalizmem, królującej do niedawna we wszystkich dziedzinach życia. Niezmiernie ważne jest śledzenie rozwoju sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak w tym przypadku winny się zachować (i czego oczekiwać) siły i zbiorowości określające siebie jako lewicowe, modernistyczne i postępowe.

Intencją organizatorów sympozjum nie jest poszukiwanie pomysłów programowych dla lewicy w najbliższych wyborach parlamentarnych w Polsce, tylko zainicjowanie dyskusji o strategicznej roli lewicy we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie.

Co oznacza termin LEWICA u schyłku neoliberalizmu? Wobec jakich nowych, nieznanych bądź znanych, ale o niespotykanej skali, zjawisk i procesów staje LEWICA? Takimi zjawiskami i procesami są np. postępujące zmiany klimatyczne, rabunkowa grabież zasobów Ziemi, narastające w szybkim tempie rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństw, nierozpoznane skutki społeczne rewolucji technologicznej, realizacja tradycyjnych postulatów socjalnych lewicy przez ugrupowania na wskroś prawicowe. Na te i inne pytania związane z rolą (powinnościami?) lewicy wobec wyzwań, przed jakimi stają społeczeństwa i pojedynczy ludzie, będą starali się odpowiedzieć paneliści w trakcie sympozjum.

Współorganizatorami sympozjum są Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Stowarzyszenie Przyszłość, Socjalizm, Demokracja.

Miejsce:

Aula Wydziału Nauk Społecznych, ul. Koszarowa 3. Wrocław

Termin:

25 listopada 2022 r. (piątek) od godz. 10:00

Rejestracja:

 rejestacja zakończona

Weź udział w wydarzeniu online - Facebook

PROGRAM SYMPOZJUM

Wykład prof. Grzegorza Kołodki: „Wojna i pokój. Polityka i gospodarka”. Dyskusja.

start: 10:00

GKolodko

prof. dr hab. Grzegorz Kołodko

Wybitny polski ekonomista i polityk. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Autor ponad 50 książek opublikowanych w 26 językach. Uhonorowany 15-toma dyplomami Honoris Causa uczelni zagranicznych i jednym uczelni polskiej. Jego ostatnie publikacje to „Świat w matni” oraz „Wojna i pokój”. Książkę "Wojna i pokój" podpisaną przez autora będzie można nabyć w trakcie sympozjum.

 


Panel „Człowiek a polityka”

start: 11:20

Głównymi celami panelu będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytania:

  • co należy rozumieć pod pojęciem „lewica” u schyłku epoki neoliberalnej? jakie powinny być jej główne cechy i wyróżniki?,
  • czy lewica powinna być ruchem społeczno-politycznym proponującym własną alternatywę społeczno-gospodarczą dla post-neoliberalnego świata, czy też pozostać ruchem „adaptacyjnym”, ograniczającym swoją aktywność do „socjalizowania” rzeczywistości kreowanej przez inne opcje?,
  • co z demokracją wobec jej kryzysu w wersji liberalnej: demokracja fasadowa (formalno-instytucjonalna) czy obywatelska?

 

Moderator:

Jacek

dr. inż. Jacek Uczkiewicz

Prezes Stowarzyszenia Przyszłość, Socjalizm, Demokracja

Adam

prof. dr hab. Adam Chmielewski

Filozof, publicysta. Profesor w Instytutcie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej


Agnieszka

dr. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Posłanka na Sejm IX kadencji, Klub Lewica. Pedagożka, filozofka, badaczka społeczna, działaczka polityczna


Krzysztof

prof. KAAFM, dr Krzysztof Janik

Politolog, były polityk, m.in. członek założyciel SdRP, przewodniczący SLD w 2014 r. Członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1993 – 2005). Profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Specjalizuje się w problematyce systemu politycznego oraz bezpieczeństwa publicznego


Bohdan

doc. dr Bohdan Kaczmarek

Członek Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.  Zainteresowania naukowe: teoria polityki i teorie władzy, politologia organizacji, teorie rozwoju społecznego, strukturalne przesłanki monopolizacji władzy, mechanizmy i uwarunkowania procesów transformacji systemowej

 


Panel „Człowiek a gospodarka”

start: 12:45

Zaproszeni paneliści podejmą dyskusję zogniskowaną wokół zagadnienia, czy gospodarka powinna służyć człowiekowi, czy to człowiek powinien służyć gospodarce. Zostaną poproszeni o odniesienie się do takich problemów, jak:

  • pożądane mierniki wzrostu społeczno-gospodarczego,
  • zaspokajanie potrzeb człowieka czy mnożenie potrzeb celami działalności gospodarczej,
  • rola państwa (grup państw) w regulowaniu działalności gospodarczej i racjonalnym gospodarowaniu naturalnymi zasobami Ziemi,
  • rola instytucji finansowych w świecie post neoliberalnym.

 

Moderator:

313864449_820356272511389_8145689623073563909_n

Adrian Prokopczyk

Student V roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Koła Naukowego Myśli Lewicowej im. Róży Luksemburg. Zainteresowany spółdzielczością i prawem pracy.

 

Zdjecie

dr Monika Paradowska

Specjalistka z zakresu ekonomii międzynarodowej, ekonomii zrównoważonego rozwoju, a także ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje głównie na kwestiach zrównoważonej mobilności, zrównoważonej konsumpcji oraz zmian klimatycznych. Jest aktywnie zaangażowana nie tylko w działalność naukową. Jako ekspertka współpracowała m.in. z gremiami formułującymi rekomendacje dla aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej i opracowania Koncepcji Rozwoju Kraju 2050


Tymoteusz

Tymoteusz Kochan

Doktorant na Wydziale Nauk Społecznych (Instytut Filozofii i Kognitywistki) Uniwersytetu Szczecińskiego. Publicysta. Reaktor naczelny portalu „Socjalizm teraz”. Aktywista społeczny i polityczny


Robert

dr hab. Robert Kurek, prof. UEW

Prodziekan Filii UEW w Jeleniej Górze. Zainteresowania naukowe: krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe; usługi finansowe i podmioty rynku finansowego oraz ich otoczenie; systemy pieniężne i waluty wirtualne (kryptowaluty, bitcoin)


Marian

prof. dr hab. Marian Noga

Specjalista z zakresu teorii wzrostu gospodarczego, polityki fiskalnej i monetarnej, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska. Były senator i członek Rady Polityki Pieniężnej NBP. Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem w Wyższej Szkole Bankowej we WrocławiuPanel „Człowiek a człowiek”

start: 14:10

Przedmiotem panelu będą kwestie zasadnicze związane z relacjami społecznymi w nowej rzeczywistości, a w szczególności takie problemy, jak:

  • nowe wymiary solidarności społecznej,
  • rola kultury, edukacji i nauki w post-neoliberalnym świecie,
  • człowiek w świecie mediów i technologii.

 

Moderator:

Radoslaw

Radosław Czarnecki

Religioznawca, przyrodnik, niezależny dziennikarz lewicowy, autor wielu tekstów i programów w telewizjach internetowych.

Joanna

dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ

filozofka specjalizująca się w filozofii kultury, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, publicystka, działaczka społeczna i polityczna.


Krzysztof

dr Krzysztof Śmiszek

dr nauk prawnych, wykładowca akademicki, adwokat, poseł na Sejm IX kadencji z Wrocławia, wiceprzewodniczący NOWEJ LEWICY, frakcja Wiosna


Lukasz

dr Łukasz Moll

Socjolog, filozof, publicysta lewicowy, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Redaktor czasopisma naukowego "Praktyka Teoretyczna". Opiekun Koła Naukowego Myśli Lewicowej im. Róży Luksemburg. Autor książki "Nomadyczna Europa. Poststrukturalistyczne granice europejskiego uniwersalizmu" (Wydawnictwo UMK, Toruń 2021). Od 15 lat zaangażowany w działalność środowisk lewicowych.