Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Strona główna > Wydział > Wydarzenia > Marek Żmigrodzki - wspomnienie

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 23 lipca 2022 r. zmarł Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki, wybitny Politolog i Prawnik, nasz Mistrz i Przyjaciel.

CCF1_000119Profesor dr hab. Marek Żmigrodzki urodził się 10 czerwca 1946 r. w Lublinie. Przez niemal całe swoje życie zawodowe był związany ze środowiskiem akademickim Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, jako uczony, nauczyciel uniwersytecki, wychowawca i mistrz wielu pokoleń studentów. Jego ogromna wiedza i doświadczenie, wsparte niezwykłym życiowym optymizmem, ciepłem i życzliwością dla innych sprawiły, że Profesor zyskał ogromny autorytet w środowisku akademickim.

Profesor Marek Żmigrodzki był uznanym specjalistą w zakresie badań nad współczesnymi systemami politycznymi oraz partiami politycznymi. Jego dorobek na tym polu jest niezwykle ceniony w środowisku politologicznym. Był autorem lub współautorem takich wartościowych, szeroko spopularyzowanych i wielokrotnie wznawianych opracowań, jak „Wprowadzenie do teorii polityki” (Lublin 1995 i 1996), „Teoria partii politycznych” (Lublin 1995 i 1997), „Przeobrażenia polityczno-ustrojowe i Sąd Konstytucyjny w Bułgarii” (Lublin 1997), „Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce” (Lublin 2003, 2007) oraz „Współczesne systemy polityczne” (Warszawa 2007). Większość tych prac wykorzystywana jest jako podstawowe podręczniki do wiodących przedmiotów na studiach politologicznych. Prof. M. Żmigrodzki jest inicjatorem, redaktorem i współautorem fundamentalnej, pięciotomowej „Encyklopedii Politologii”, w opracowaniu której uczestniczyli wszyscy czołowi politolodzy polscy.

Od samego początku swojej kariery Profesor Marek Żmigrodzki uczestniczył w budowie struktur politologii na UMCS, kolejno w Studium Nauk Politycznych, Instytucie Nauk Politycznych oraz Wydziale Politologii, do którego powstania istotnie się przyczynił. Przez wiele lat kierował Zakładem Systemów Politycznych, z którego uczynił jeden z najlepszych w Polsce zespołów badawczych specjalizujących się w tej problematyce. Dzisiaj kadrę Katedry Systemów Politycznych i Praw Człowieka UMCS tworzą w znakomitej większości wychowankowie Profesora. Położył także ogromne zasługi w rozwoju niepublicznego sektora szkolnictwa wyższego. Pełnił m.in. funkcję Rektora w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Zamościu, Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Prorektora Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Był wieloletnim członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Profesor Marek Żmigrodzki był postacią niezwykle cenioną we wrocławskim środowisku politologicznym. Wspólnie realizowaliśmy wiele projektów naukowych, publikacji i konferencji. Wielokrotnie służył nam wsparciem, radą i pomocą w naszych przedsięwzięciach naukowych i organizacyjnych, przyczyniając się do rozwoju badań nad systemami politycznymi we wrocławskim środowisku politologicznym. Za wybitne zasługi dla rozwoju naszej Uczelni Profesor Marek Żmigrodzki został w 2018 r. uhonorowany Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego.